Pitopalvelu

Pitopalvelumme 

Laa­du­kas­ta pito­pal­ve­lua! jär­jes­täm­me ammat­ti­tai­dol­la toi­veit­te­si mukai­set tar­joi­lut  kodin juh­liin, muis­to­ti­lai­suu­teen, illa­nis­tu­jai­siin, yri­tys­ta­pah­tu­miin ja hääjuhlaan.

Ruo­at voit myös nou­taa meil­tä val­mii­na. Hyvä ruo­ka ja onnis­tu­nut toteu­tus muis­te­taan vie­lä vuo­sien pääs­tä­kin ja on aina juh­lien kohokohtia.

Meil­tä saat var­mas­ti laa­duk­kaan koko­nai­suu­den edul­li­ses­ti ja voit itse kes­kit­tyä pää­asi­aan, eli juhlimiseen!

Eri­tyis­ruo­ka­va­liot huo­mioi­daan mak­sut­ta ja kaik­ki saa­vat juh­la­ruo­kaa. Ilmoi­tat­te­han all­ler­giat etukäteen.

Voit vali­ta muu­ta­mas­ta cate­ring menu vaih­toeh­dos­ta mie­lei­se­si tai yhdis­te­le kom­po­nen­teis­ta halut­tu koko­nai­suus tai ota yhteyt­tä ja suun­ni­tel­laan yhdes­sä toi­vei­den­ne mukai­nen pito­pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus juhliinne.

 

Pitopalvelumenu

Possumenu 34 euroa 

Eril­lai­sia salaat­te­ja, aurin­ko­kui­vat­tu­ja tomaat­te­ja, suo­la­paah­det­tu­ja sie­me­niä M G VEG

Bal­sa­mico-vinegret­ti M G VEG

Ome­nai­nen peru­na­sa­laat­ti M G 

Mari­noi­tu­ja vihan­nek­sia: Puna­si­pu­lia, olii­ve­ja, papri­kaa, kesä­kur­pit­saa M G VEG

Feta­juus­toa L G

Läm­min­sa­vu­loh­ta M G

Vaa­le­aa maa­lais­lei­pää ja voi­ta L 

Yön yli hau­du­te­tet­tua pos­sua tim­ja­mi­kas­tik­keel­la ja ker­ma­pe­ru­noi­ta M G
Man­sik­ka-ker­ma­kak­ku L

Kananpoikamenu 33 euroa

Her­neen­ver­so-ruco­la­sa­laat­ti M G VEG

Tomaat­ti-mozza­rel­la­sa­laat­ti G

Mari­noi­tu­ja val­ko­si­pu­lin­kyn­siä M G VEG

Yrt­ti­pes­to-pas­ta­sa­laat­tia M 

Graa­vi­loh­ta ja sinap­pi-til­li­kas­ti­ke M G

Maa­lais­lei­pää ja voi­ta L

Kanan­po­jan­rin­taa ja tum­maa bbq-kas­ti­ket­ta M G

Kuk­ka­kaa­li-par­sa­kaa­li­gra­tii­ni L G

Loh­ko­pe­ru­noi­ta M G VEG

Suklaa­kak­kua L 

Härkämenu 35 euroa

Viher­sa­laat­ti, tomaat­tia, kurk­kua ja papri­kaa M G VEG

Huna­jai­nen sinap­pi­sa­laa­ti­kas­ti­ke M G VEG

Coless­law M G 

Toast ska­gen L

Savu­lo­hi­rul­lat L

Vuo­hen­juus­toa ja gril­lat­tua vihan­nes­sa­laat­tia L G

Maa­lais­lei­pää ja voi­ta L

Yli­kyp­sää härän pais­tia port­vii­ni­kas­tik­keel­la L 

Juus­toi­set ker­ma­pe­ru­nat L G 

Man­sik­ka-ker­ma­kak­kua L

Lohimenu 35 euroa 

Tomaat­ti-sipu­li­sa­laat­ti M G VEG

Basi­lica­öl­jy M G VEG

Cae­sar salaat­ti kat­ka­ra­vuil­la tai natu­rell M G (VEG)

Lei­pä kru­ton­ke­ja M VEG

Cur­ryl­la maus­tet­tua kana-pas­ta­sa­laat­tia M

Paah­to­pais­tia ja savu­papri­ka-ker­ma­vii­li­kas­ti­ket­ta L G

Maa­lais­lei­pää ja voi­ta L

Liha­pul­lia M G

Meri­loh­ta hol­lan­dai­se­kas­tik­keel­la L G

Kros­sa­tut til­li­pe­ru­nat L G

Mar­ja-mous­se­kak­kua L

Tai

Man­sik­ka-ker­ma­kak­kua L

Tai

Kinus­ki­kak­kua L

 

Street Food menu 34 euroa

Yrteil­lä ryy­di­tet­tyä vih­re­ää salaat­tia M G VE

Cae­sar salaat­ti L G ja kru­ton­ke­ja M VEG

Thai­maa­lais­ta lasi­nuu­de­li-vihan­nes­sa­laat­tia ja kam­fir­leh­del­lä mari­noi­tua kanan­poi­kaa M G

Mari­noi­tua puna­si­pu­lia M G VEG

Val­ko­si­pu­lio­lii­ve­ja M G VEG

Savu­lo­hi-kanan­mu­na­sa­laat­ti sri­rac­ha­ma­jo­nee­sil­la M G

Lime-chi­li kat­ka­ra­vut M G

Val­ko­si­pu­liöl­jyn kera pais­tet­tua maa­lais­lei­pää ja tapenadea

Läm­pö­buf­fas­ta:

Yli­kyp­sää bar­beque pos­sua M G

Gril­lat­tua yrt­ti­ma­ri­noi­tua kanan­pais­tia M G

Juus­tol­la kuor­ru­tet­tu kas­vis-rata­to­uil­le L G

Ita­lia­lai­set paah­de­tut loh­ko­pe­ru­nat M G VEG

Tira­mi­sua L

Vegaanimenu 30 euroa 

Yrteil­lä ryy­di­tet­ty vih­reä salaat­ti, tomaat­tia ja auri­ko­kui­vat­tu­ja tomat­te­ja M G VEG

Kik­her­ne-tofusa­laat­ti M G VEG

Mari­noi­tua puna­si­pu­lia M G VEG

Itä­mai­nen kas­vis-nuu­de­li­sa­laat­ti M VEG

Focaccia lei­pää ja tape­na­dea M VEG

Juus­tol­la kuor­ru­tet­tu kas­vis­mous­sa­ka M G VEG

Kreik­ka­lai­set kas­vis-tofu­var­taat M G VEG

Suklaa­kak­kua M G VEG

Keittomenu 22 euroa 

Salaat­tia M G VEG

Ruis­lei­pää ja vaa­le­aa maa­lais­lei­pää M VEG

Voi­ta L G

Tomaa­tin­sii­vu­ja M G VEG

Kur­kun­sii­vu­ja M G VEG

Ker­ma­juus­toa L G 

Valit­se mie­lei­nen keittovaihtoehto:

Lohi­keit­to L G, 

Liha­keit­to L G

Kana­keit­to L G

Man­sik­ka-ker­ma­kak­kua L 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!