Tervetuloa syömään 
Nekalan PataKunkkuun

 

Nekalan PataKunkun lounas

Mikä kat­kai­si­si parem­min ras­kaan työ­päi­vän kuin hyvä ruoka!

Lou­nas­lis­tal­tam­me löy­tä­vät oman­sa niin kalan ja lihan ystä­vät kuin vegaanitkin.

Salaat­ti­pöy­dän anti­miin panos­tam­me eri­tyi­ses­ti tuo­reil­la raa­ka-aineil­la ja salaat­ti­lou­nas kei­ton kera onkin lou­naal­la var­teen otet­ta­va vaihtoehto.

Lou­naan hin­taan sisäl­tyy salaat­ti­pöy­tä, jää­ve­si, mai­to, pii­mä, mehu, koti­kal­ja, jälk­kä­ri, kah­vi ja tee.

lounas-nekal-001

Buffa Jonna Netta Katja

Nekalan PataKunkun lounas

Vii­kon 42 Lou­nas­lis­ta Neka­lan Pata­Kunk­kuun     Kuok­ka­maan­tie 4 a. Kaik­kiin annok­siin kuu­luu salaat­ti, jälk­kä­ri ja kah­vi! Lou­nas­ta tar­jol­la klo 10.30-14.30. Yli­jää­mä­ruo­kaa klo 14.30 8,90 €/ kg 

 

Maa­nan­tai 18.10.

Mus­ta­juu­ri-tuo­re­juus­to­keit­toa L G

Kanan­po­jan­rin­taa pip­pu­ri-peko­ni-kos­ken­las­ki­ja­kas­tik­keel­la ja tik­ku­pe­ru­naa L G

Liha­mu­re­ket­ta ker­mai­sel­la dijon­kas­tik­keel­la ja yrt­ti­muusia L

Juus­tol­la kuor­ru­tet­tu ita­lia­lai­nen kala­vuo­ka L G

Tofu-kas­vis­pais­tos M G

Per­sik­ka­rah­kaa L G

Tiis­tai 19.10.

Pinaat­ti­keit­toa ja munaa L G

Yli­kyp­sää por­saan bbq kyl­keä ja lank­ku­pe­ru­nat M G Hyvvää!!!

Keba­bu­nel­ma kai­kil­la maus­teil­la ja rii­siä M G

Tila­pia-ahven­ta sit­ruu­na-hol­lan­dai­se­kas­tik­keel­la L G

Kas­vis-sei­tan­ri­sot­toa M VEG

Irto­kark­ke­ja

 

Kes­ki­viik­ko 20.10.

Perin­teis­tä ker­mais­ta savu­lo­hi­keit­toa L G

Peko­ni-mak­sa­kas­ti­ket­ta ja puo­luk­ka­hil­loa L G

Härän ent­reco­tea port­vii­ni­kas­tik­keel­la ja ker­ma­pe­ru­noi­ta L G

Juus­tol­la kuor­ru­te­tut uuni­mak­ka­rat ja muus­sia L G

Kas­vis­pyt­ti­pan­nua kas­vis­mak­ka­ras­ta M G VEG

Pap­pi­lan hätä­va­ra L

Tors­tai 21.10.

Her­ne­keit­toa pal­vi­kin­kus­ta M G

Savu­loh­ta kesäi­sel­lä ker­ma­vii­li­kas­tik­keel­la ja kei­tet­tyä peru­naa L G

Por­saan sisä­fi­lee­tä vii­den pip­pu­rin­kas­tik­keel­la ja tik­ku­pe­ru­naa L G

Kaa­li­kää­ry­leet puo­luk­ka­hil­lol­la ja muusia L G

Ker­mais­ta sie­ni­pas­taa L

Pan­nu­kak­kua ja hil­loa sekä ker­ma­vaah­toa L

Per­jan­tai 22.10. Sul­jem­me klo 13

Tom yam keit­toa kat­ka­ra­vuis­ta M G

Broi­le­rin pais­ti­lei­kek­keet vih­reäs­sä koo­kos-cur­rys­sa ja bas­ma­ti­rii­siä M G

Chi­li con car­nea M G

Riis­ta­pyö­ry­kät ker­ma­kas­tik­kees­sa ja fri­tee­ra­tut tim­ja­mi­pe­ru­nat L G

Juus­tol­la kuor­ru­tet­tu kas­vis-peru­na­pais­tos L G

Mus­tik­ka­kiis­se­liä M G VEG