Tervetuloa syömään 
Nekalan PataKunkkuun

Nekalan PataKunkun lounas


Mikä kat­kai­si­si parem­min ras­kaan työ­päi­vän kuin hyvä ruoka!

Lou­nas­lis­tal­tam­me löy­tä­vät oman­sa niin kalan ja lihan ystä­vät kuin vegaanitkin.

Salaat­ti­pöy­dän anti­miin panos­tam­me eri­tyi­ses­ti tuo­reil­la raa­ka-aineil­la ja salaat­ti­lou­nas kei­ton kera onkin lou­naal­la var­teen otet­ta­va vaihtoehto.

Lou­naan hin­taan sisäl­tyy salaat­ti­pöy­tä, jää­ve­si, mai­to, pii­mä, mehu, koti­kal­ja, jälk­kä­ri, kah­vi ja tee. 


lounas-nekal-001

Buffa Jonna Netta Katja

Nekalan PataKunkun lounas

Kotiruokalounas 11,90€

Keittolounas 9,30€

Vii­kon 17 Lou­nas­lis­ta Neka­lan Pata­Kunk­kuun Kuok­ka­maan­tie 4 a. Kaik­kiin annok­siin kuu­luu salaat­ti, jälk­kä­ri ja kah­vi! Lou­nas­ta tar­jol­la klo 10.30-14.00. Yli­jää­mä­ruo­kaa klo 14.00 8,90 €/ kg. Keit­to­y­li­jää­mä 4,00 €/ kg

 

Maa­nan­tai 22.4.

Nak­ki­keit­toa M G

Kanan­po­jan­rin­taa sinap­pi­sel­la ker­ma­kas­tik­keel­la ja rii­siä L G

Här­kä­pa­ta ita­lia­no ja moza­rel­lal­la kuor­ru­tet­tu peru­na­vuo­ka  L G

Jau­he­li­ha­pih­ve­jä sie­ni­kas­tik­keel­la ja loh­ko­pe­ru­noi­ta L G

Sme­ta­na­si­la­kat ja muusia L G

Tomaat­tis­ta kas­vis­pa­taa ja här­kis­tä M G VEG

Ana­nas­rah­kaa L G

 

Tiis­tai 23.4. kana­päi­vä!! Kot kot kot!!

Ker­mais­ta kat­ka­ra­pu­keit­toa L G

Intia­lais­ta tan­doo­ri­ka­naa ja bas­ma­ti­rii­siä L G

Broi­le­rin koi­pi­rei­siä puna­vii­ni­kas­tik­keel­la ja ker­ma­pe­ru­naa L G

Pane­roi­tu­ja broi­le­rin sisä­fi­lee­tä ja rin­taa chi­li­ma­jo­nee­sil­la ja rans­ka­lai­set L

Kanan pais­tia pip­pu­ri­kas­tik­keel­la L G

Sii­piä Texas Pete kas­tik­keel­la M G

Fala­fel­le­jä M G VEG

Lei­vi­tet­tyä kam­pe­la­fi­lee­tä ker­ma­vii­li­kas­tik­keel­la ja muusia L

Hedel­mäs­moot­hie M G VEG

Kes­ki­viik­ko 24.4.

Pinaat­ti­keit­toa ja munaa L G

Sipu­li­pif­fit por­saan filees­tä ja yrteil­lä maus­te­tut frit­ti­pe­ru­nat L G

Yli­kyp­sää härän rin­taa tum­mal­la olut­kas­tik­keel­la ja gril­li­maus­te­tut loh­ko­pe­ru­nat L G

Juus­tol­la kuor­ru­tet­tu meren­nei­don kala­vuo­ka L G

Liha­ja­los­teen Aura­juus­to­mak­ka­raa ja muusia L G

Kas­vis­tor­til­lat L

Banof­fee L

Tors­tai 25.4.

Her­ne­keit­toa pos­sun pal­vi­pot­kal­la M G

Loh­ta ja sim­pu­koi­ta sweet chi­li korian­te­ri­kas­tik­kees­sa ja rii­siä L G

Hau­du­tet­tua sak­san­hir­veä ros­ma­rii­ni­kas­tik­kees­sa ja ker­ma­pe­ru­naa M G

Kie­vin kanaa tik­ku­pe­ru­noil­la L

Liha­pul­lat ker­ma­kas­tik­kees­sa ja muusia L G

Kas­vis-soi­ja­pas­taa M G VEG

Pan­nu­kak­kua hil­lol­la ja ker­ma­vaah­dol­la L

Per­jan­tai  26.4.

Tom yam keit­toa kanas­ta M G

Por­saan­lei­keet tik­ku­pe­ru­noil­la sekä val­ko­si­pu­li­ma­jo­nee­sia L

Kaa­li­kää­ry­leet puo­luk­ka­hil­lol­la ja muusia L G

Teriy­aki­ka­naa ja thai­rii­siä M

Ker­mais­ta ton­ni­ka­la­pas­taa L

Kas­viswok­ki M G VEG

Ven­nyn parem­mat mok­ka­pa­lat L

L-lak­too­si­ton G-glu­tee­ni­ton M-mai­do­ton VEG-vegaa­ni­nen. Raa´an lihan alku­pe­rä­maa Suomi.

Lounaslista