Meistä

Tietoa meistä

Olem­me tam­pe­re­lai­nen yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta joka suh­tau­tuu into­hi­mol­la ja ammat­ti­tai­dol­la pal­ve­le­maan juu­ri sinua.

Iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin voit  käyt­tää tilo­jam­me vaik­ka min­kä­lai­siin tapah­tu­miin. Pito­pal­ve­lum­me val­mis­taa mauk­kaat koko­nai­suu­det ris­tiäi­siin, häi­hin, rip­pi­juh­liin, synt­tä­reil­le, yri­tys­ti­lai­suuk­siin, pik­ku­jou­lui­hin jne. 

Tulem­me mie­lel­läm­me myös juh­la­pai­kal­le yri­tyk­sen tiloi­hin, kotii­si tai valit­se­maa­si juh­la­ti­laan toteut­ta­maan iki­muis­toi­sen tapahtuman. 

Kat­so pito­pal­ve­lu­me­num­me tai ota yhteyt­tä niin suun­nit­te­lem­me yhdes­sä toi­vei­den­ne mukai­sen kokonaisuuden.